FEEL THE FREEDOM OF THE WATER

Forget the boundaries of land, leave your disability behind and feel the freedom of the water!

With expert support, specially adapted equipment and guidance from the fully qualified instructors you can begin a water adventure and learn to kayak, canoe, wakeboard and SUP. You can join recreational games by the water and you can train in an outdoor fitness near the water, whatever your disability.

With a project Feel the freedom of the water the project partners will establish a sport inclusion environment of disabled people as an equal opportunity for all. As in all partner countries water sports are very well represented, we have a project challenge that many water sports facilities will be adapted for the disabled. Thereby we follow the objective to promote social inclusion and equal opportunities.

The main project objective is to provide recreational and sports activities for people with disabilities to improve their physical activity and reduce the possibility of subsequent chronic disease. With the sport programs we will increase the physical activity of people with disabilities and we will specifically focus on the most numerous group - older people with disabilities, who are most at risk.

With the project we will increase participation in sport and allow access to sport for all, because sport should not be the exclusive right of selected social groups, but an opportunity for all who wish to attend sport activities, according to their abilities. Sport must represent space of social inclusion, equality and development of every member of society, however he wants to deal with a world-class sport or simple physical recreation.

Inclusion of Athletes with disabilities in society helps to overcome prejudices and fears of the population, mainly due to igoring the life of people with disabilities due to their social isolation, which applies both to children and adults.

 

OBČUTI SVOBODO VODE

Pozabite omejitve kopnega, pustite svojo invalidnost za sabo in občutite svobodo vode!

S strokovno podporo, posebej prilagojeno opremo in pod nadzorom inštruktorjev se vaša pustolovščina lahko prične. Naučite se veslati v kajaku, kanuju, deskati na vodi in veslati na SUP deski. Obenem se lahko pridružite tudi telesni vadbi v telovadnici in na fitnes napravah, na prostem.

S projektom Občutite svobodo vode projektni partnerji vposzavljamo okolje za vključevanje invalidov v šport, po načeluenakih možnosti za vse. V vseh partnerskih državah, so vodni športi zelo dobro zastopani, zato želimo s projektom nekaj vodnih športnih objektov prilagoditi za dostop invalidov. S tem sledimo cilju spodbujanja socialne vključenosti in enakih možnosti.

Glavni cilj projekta je zagotoviti rekreacijske in športne dejavnosti za ljudi s posebnimi potrebami, da bi izboljšali svojo telesno pripravljenost in s tem zmanjšali možnost naknadnega nastanka kroničnih bolezni. S športnim programom bomo povečali telesno aktivnost invalidov in se pri tem še posebej osredotočila na najbolj številne skupine - starejše ljudi s posebnimi potrebami, ki so najbolj ogroženi.

S projektom bomo povečali udeležbo v športu in omogočili dostopa do športa za vse, saj šport ne sme biti izključna pravica izbranih družbenih skupin, ampak priložnost za vse, ki si želijo udeležiti športnih aktivnosti v skladu s svojimi sposobnostmi. Šport mora predstavljati okolje socialne vključenosti, enakosti in razvoja vsakega člana družbe, ne glede na to, ali se želi s športnom ukvarjati rekreativno ali tekmovalno.

Vključevanje športnikov invalidov v družbi pomaga premagovati predsodke in strahove prebivalstva, ki nastajajo tudi zaradi ignoriranja življenja ljudi s posebnimi potrebami ter posledično zaradi njihove socialne izolacije, ki se pojavlja tako pri otrokih, kot tudi pri odraslih.